Sto godina oni broje kao uspomena draga kući stoje. Oputina prava i jareća koža – za napravit ‘vake triba znanje, a i dobra volja. Nosila ih za života naša Baka dobre duše, jake vire, žena zlatna. U njima je išla crkvi i u brdo i u polje i bila je uvik dobre volje.

Ante Đikić/Tomislavcity