Općinskom Odlukom o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka strogo je zabranjeno paljenje vatre u blizini šume, zgrada, gospodarskih i drugih objekata, usjeva, nasada voćnjaka, pored prometnica te na trasama elektroenergetskih vodova.

Isto tako Odlukom je ZABRANJENO spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću. Protiv osoba koje se ne budu pridržavale Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, Zakona o šumama i Općinske Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka predviđene su kazne u iznosu do 1000 KM.

Foto: Tomislavcity