Pod motom ”Jačanje fiskalnog planiranja, discipline i transparentnosti” danas je u Sarajevu obilježen završetak USAID-ovog Projekta reforme fiskalnog sektora (FAR).

U proteklih više od pet godina uspješne suradnje i rada USAID-ovog Projekta reforme fiskalnog sektora i partnera u javnom sektoru, ostvareni su rezultati koji će biti od koristi kako za privatni sektor, tako i za institucije u Bosni i Hercegovini.

Kent Larson, u ime Misije USAID-a u BiH, istaknuo je ovom prilikom kako se kroz ovaj projekt pokazuje kako razvijeniji fiskalni sektor može olakšati život građana u BiH.

”Svi građani Federacije BiH sada imaju mogućnost da putem interneta provjere da li su poslodavci uplatili njihove doprinose. U Republici Srpskoj poduzeća sada sve svoje direktne poreze podnose samo putem interneta”, izdvojio je Larson neka od dostignuća ovog projekta.

Također su, kako je istaknuto na svečanosti, kapaciteti ministarstava financija Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko Distrikta i Kantona Sarajevo za korištenje fiskalnih modela za pouzdano predviđanje rezultata i efekata izmjena fiskalne politike značajno unaprijeđeni kroz izradu modela, te obuku za njihovo korištenje.

Ti modeli u kombinaciji sa modelima za predviđanje prihoda proračuna im omogućavaju mjerenje i ocjenu utjecaja predloženih izmjena na poreske obveznike, korisnike socijalnih davanja i javne prihode.

Kao direktni rezultat pomoći USAID-ovog Projekta reforme fiskalnog sektora, ministarstva financija sada imaju sposobnost samostalnog korištenja i modifikacije tih modela. Navedeno je da je u Federaciji BiH početkom ovog mjeseca Vlada FBiH uputila u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o jedinstvenom registru taksi i naknada.

Također, u Federaciji BiH su svi bankovni računi poslovnih subjekata uvezani u jedinstveni registar računa Financijsko-informatičke agencije. Time se unapređuje mogućnost prinudne naplate i značajno smanjuje mogućnost utaje.

Porezna uprava FBiH je uz jaku informatičku podršku u velikoj mjeri među ostalim unaprijedila informacijske sustave za praćenje neprijavljivanja i uplate poreza i doprinosa od poslovnih subjekata.

Među najvažnijim rezultatima projekta FAR je i to da svih deset kantona u FBiH imaju vrhunske i održive informacione sustave za planiranje kantonalnog proračuna, a kvaliteta podataka i konsolidacija su značajno unaprijeđeni.

Također, 42 općine u FBiH sada imaju moderne trezorske sustave kojima je unaprijeđena transparentnost potrošnje općinskih javnih prihoda.

USAID-ov projekt FAR je počeo u rujnu 2014. godine, a službeno završava u ožujku ove godine. Na svečanosti je istaknuto da se USAID-ov rad i tehnička pomoć nastavljaju, te da je USAID trenutno u naprednoj fazi planiranja nastavka projekta pružanja pomoći fiskalnom sektoru, čiji je početak planiran u drugoj polovici ove godine.

(Fena)