Na temelju Odluke Uprave društva, a zbog povećanja obima posla u podružnici društva u Tomislavgradu TESTING CENTAR d.o.o., r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Podružnici Tomislavgrad

 

Naziv radnog mjesta i broj izvršitelja

Administrator na stanici tehničkog pregleda ………………………………………………. 2 izvršitelja

Opis poslova i radna zaduženja:

Administrator na stanici tehničkog pregleda obavlja sljedeće poslove i ima sljedeća radna zaduženja:

a)     vrši prijem stranaka na stanici tehničkog pregleda,

b)     daje informacije strankama u vezi tehničkih pregleda vozila, registracije i osiguranja vozila, produženja prometnih dozvola te ostalih srodnih popratnih djelatnosti na stanici tehničkog pregleda,

c)     po nalogu pretpostavljene osobe vrši ispunjavanje dokumentacije u svezi tehničkih pregleda vozila, registracije i osiguranja vozila, produženja prometnih dozvola te ostalih srodnih popratnih djelatnosti na stanici tehničkog pregleda,

d)     obavlja ostala administrativne poslove u vezi opsega svog radnog mjesta,

e)     prisustvuje seminarima i drugim stručnim priredbama te se kontinuirano stručno osposobljava za potrebe svog radnog mjesta,

f)     te obavljanje i drugih poslova sukladno sa svojom naobrazbom i opisu poslova svog radnog mjesta.

Uvjeti:

Pored općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidat mora

ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

a)     najmanje IV stupanj stručne spreme ili preddiplomski studij u trajanju od minimalno tri godine ili 180 ECTS bodova ekonomske ili tehničke struke,

b)     poželjno radno iskustvo u struci,

c)     poznavanje rada na računalu,

d)     razvijene organizacijske i komunikacijske vještine, te poznavanje poslovnog bontona.

Što možete očekivati zauzvrat:

a)     stimulativna primanja i beneficije na temelju ostvarenih rezultata,

b)     rad u dinamičnom okruženju,

c)     mogućnosti napredovanja u društvu,

d)     usavršavanje u struci.

Natječaj ostaje otvoren do 9.6.2020. godine.

Ugovor o radu se zaključuje na neodređeno vrijeme s probnim radom od tri mjeseca.

Smatrate li da ispunjavate gore tražene uvjete i želite postati dio našeg tima motivacijsko pismo i CV, s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja pošaljete isključivo e-mailom na:

posao@testing-centar.com