Sukladno članku 3. i članku 11. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine FBiH“, broj:75/04, 38/06, 52/09 i 56/09), Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta obavještava stanovnike općine Tomislavgrad koji su pretrpjeli materijalnu štetu na stambenim i poslovnim objektima uslijed obilnih snježnih oborina, o postupku i rokovima prijave štete od prirodne nepogode.

Sve fizičke i pravne osobe štete mogu prijaviti na obrascu PR-Š u šalter sali Općine Tomislavgrad svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 sati. U prijavi navesti objekte na kojima je nastala šteta.
Rok za prijavu šteta je od 5.2. 2019. do zaključno s 8.2.2019.godine.
Štete prijavljene poslije ovoga roka neće se razmatrati.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za civilnu zaštitu na telefon 034 356 449 i 034 356 461, priopćeno je iz tomislavgradske općine.