Nakon obnove glavne gradske ulice i postavljanja nove rasvjete u prometnim nezgodama nekoliko stupova bilo je oštećeno ili potpuno uništeno. To je posebno bilo izraženo u dijelu ulice ispred Kulturno-informativnog centra gdje su u kratkome vremenu stradala dva stupa.

No, i ta situacija se rješava. U tijeku je montaža novih rasvjetnih tijela pa će se cijela ulica ponovo biti propisno osvijetljena.

Tomislavcity