U zgradi općine Tomislavgrad danas je potpisan Ugovor o rekonstrukciji fasade osnovne škole u Brišniku.

Ugovor su potpisali općinski načelnik Ivan Vukadin i  Mate Prskalo, direktor  poduzeća Doming d.o.o. Čiltluk.

Ukupna vrijednost ugovora iznosi 77.845,74 KM..

Kako je priopćeno iz tomislavgradske općine, tijekom dana potpisan je i Ugovor o nabavi opreme za sportsku dvoranu u Brišniku, a potpisali su ga općinski načelnik Ivan Vukadin i Ivo Crnjac, direktor poduzeća Sport net inženjering d.o.o. Široki Brijeg.

Ukupna vrijednost toga ugovora iznosi 39.835,66 KM.

Također, danas je potpisan i Ugovor o nabavi, pripremi i isporuci posipnoga materijala za održavanje lokalnih cesta u sezoni zimske službe 2018./2019.

Ugovor su potpisali općinski načelnik Ivan Vukadin i  Vjekoslav Gabrić direktor poduzeća Separacija Gabrić d.o.o. Tomislavgrad.

Ukupna vrijednost ugovora iznosi 52.158,60 KM.