Na Benzinskoj crpki Papić u Tomislavgradu ostala je kreditna kartica na ime Marinka Mamića. Moli se vlasnik da dođe preuzeti svoju karticu.

Foto: Arhiv