U Tomislavgradu su danas pronađene dioptrijske naočale. (Fotografija u prilogu.)

Vlasnik/ica mogu se javiti na Radio Tomislavgrad.

Kontakt telefon: 034 352 909.