Na nedavno objavljeni Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje statusnih pitanja branitelja i članova njihovih obitelji za 2018. godinu prijavila su se ukupno 252 branitelja ili člana njihovih obitelji s područja Općine Tomislavgrad.

Pozitivno riješenih zahtjeva je 211, a negativnih 41. Utvrđena naknada za jednokratnu pomoć iznosi 5 KM za svaki mjesec sudjelovanja u oružanim snagama.

Rješenja o dodjeli jednokratne pomoći mogu se preuzeti u Grupi za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze za područje Općine Tomislavgrad.

Protiv negativnoga rješenja može se izjaviti prigovor donositelju rješenja, u roku od 8 dana od dana prijema rješenja, putem nadležne Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze, navodi se u priopćenju Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze za područje Općine Tomislavgrad.