U organizaciji Šumarije Tomislavgrad održan je sastanak na kojem se razmatrao “Plan zaštite od požara na razini općine Tomislavgrad”, a na kojem su uz organizatora sudjelovali predstavnici Policijske postaje Tomislavgrad, Civilne zaštite Tomislavgrad, Dobrovoljnoga vatrogasnog društva Tomislavgrad, planinarskih društava i lovačkih udruge.
Istaknut je značaj sinergijskoga djelovanja svih interesnih skupina i institucija u zajedničkome djelovanju na prevenciji i gašenju požara, kao i ranome otkrivanju, dojavi i provođenju istrage o uzroku požara i podizanju prijava kod mjerodavnih sudova u slučaju da je požar uzrokovao ljudski faktor.
Na sastanku je istaknuto zadovoljstvo uloženim naporima i sredstvima u borbi protiv požara, poput nedavnih ulaganja Općine u DVD Tomislavgrad, izgradnje protupožarnih putove, kao i izgradnje pristupnih putova za potrebe vjetroparkova.
Posljednjih nekoliko godina u ljetnome razdoblju Šumarija Tomislavgrad uvela je i pokretne danonoćne patrole u cilju ranoga otkrivanja, dojavljivanja i gašenja inicijalnih požara.
Fena