Vijeće ministara BiH je na sjednici u ponedjeljak razmotrilo i usvojilo Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u Bosni i Hercegovini, te zadužilo Ministarstvo sigurnosti BiH da prati situaciju i redovito izvještava Vijeće ministara BiH.

Na sjednici je usvojena Informacija o primopredaji vojarne “Ušivak” u Hadžićima. Jačanje državne granice, uz angažman dodatnih 180 policajaca, kako je rečeno na sjednici, dovelo je do spriječavanja i smanjivanja nezakonitog ulaska migranata u BiH.

Najviše migranata došlo je iz Pakistana (6.910), Irana (3.373), Sirije (2.529), Afganistana (2.431), Iraka (1.874) i Libije (760). MUP RS-a će Graničnoj policiji BiH uputiti dodatnih 40 policijskih službenika koji će, u dogovoru sa Graničnom policijom BiH, biti raspoređeni na najkritičnijim dijelovima istočne granice BiH.

Migranti, njih oko 500, koji se već nalaze na području Unsko-sanske županije će u kratkom roku biti postupno smještani u prostore kompanije “Bira”, koje će služiti kao prihvatni centar za migrante. Međunarodna organizacija za migracije (IOM) će u narednom razdoblju raspisati odgovarajuće natječaje na koje se može prijaviti Crveni križ Mostar, te u skladu sa propisima aplicirati za neophodna sredstva.

Prema Informaciji o stanju o oblasti migracija, prioriteti BiH u oblasti migracija ostaju jačanje Granične policije BiH s ciljem bolje kontrole granice i sprječavanja nezakonitih ulazaka, jačanja kapaciteta Službe za poslove sa strancima i Sektora za migracije Ministarstva sigurnosti BiH, realizacija sporazuma o readmisiji i jačanje redmisijskih kapaciteta, jačanje kapaciteta u području azila i intenziviranje borbe protiv krijumičarenja migrantima.

Dana 24. listopada 2018. godine u nekadašnjoj vojarni “Ušivak” u Hadžićima kod Sarajeva pušten je u rad prihvatni centar za migrante, kapaciteta 400 osoba, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Prema Informaciji o stanju o oblasti migracija, prioriteti BiH u oblasti migracija ostaju jačanje Granične policije BiH s ciljem bolje kontrole granice i sprečavanja nezakonitih ulazaka, jačanja kapaciteta Službe za poslove sa strancima i Sektora za migracije Ministarstva sigurnosti BiH, realizacija sporazuma o readmisiji i jačanje redmisijskih kapaciteta, jačanje kapaciteta u području azila i intenziviranje borbe protiv krijumičarenja migrantima.

jabuka.tv