U PC Baković danas je pronađena iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja Zavoda za zdravstveno osiguranje R Hrvatske.

Osoba koja je karticu izgubila može se javiti na blagajnu u PC Baković i preuzeti svoju karticu.