U postulaturu Hercegovačke franjevačke provincije primljena su, u nedjelju 18. listopada 2020., sedmorica ovogodišnjih kandidata:
• Luka Bešlić (župa Posušje)
• Ante Dodig (župa Seonica)
• Josip Jelinić (župa Humac)
• Josip Jezidžić (župa Humac)
• Danijel Milićević (župa Čerin)
• Davorin Krtalić (župa Cim)
• Mirko Rajič (župa Čeljevo)
Nakon molitve časoslova provincijal fra Miljenko Šteko uputio je kandidatima nekoliko poticajnih riječi. Postulante je predstavio odgojitelj postulanata fra Iko Skoko, a provincijal ih je primio u postulaturu. Provincijal je zatim blagoslovio franjevačke znakove Tau i predao ih novim postulantima.
„I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu“ (1 Iv 4,16).
Po zagovoru serafskoga oca sv. Franje neka ih prati Božji blagoslov.
Postulatura Hercegovačke franjevačke provincije/Tomislavcity