U Seonici je pronađen mobitel (Huawei). Fotografija u prilogu.

Vlasnik se može javiti na broj: 063 087 356.