Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne liječi. T💙