Kulturno-informativni centar Tomislavgrad poziva glazbene skupine na dostavu ponude za održavanje manifestacije Prvi glas Duvna 2019. koji će se održati 4.1.2019. i 5.1.2019.

Pobuda treba sadržavati sljedeće elemente:

– minimalno 15 proba s kandidatima

– generalna proba

– pratnja uz kandidate na sam dan nastupa (dva dana) 4. i 5.1.2019.

– stručni žiri za ocjenu kandidata (imena članova žirija)

– odgovarajuća oprema za ozvučenje

Ponude dostaviti najkasnije do petka 19.10.2018. osobno u prostorije Kulturno – informativnog centra ili na mail adresu: kictg@tel.net.ba.

KIC/Tomislavcity