Zdravstvene ustanove u BiH za vrijeme koronavirusa svakodnevno ističu da im nedostaje veliki broj medicinskih i zdravstvenih radnika.
Puno osoblja zaraženo je koronavirusom u zdravstvu, a sve veći broj pacijenata zahtijeva i više zaposlenih. Istraživanje N1 televizije pokazalo je da se trenutno na zavodu za zapošljavanje nalazi skoro 13.000 onih koji bi mogli pomoći u borbi protiv Covida 19. Šest puta manje je zaposlenih od početka pandemije do danas u zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini.

Županija Posavska trenutno na evidenciji nezaposlenih medicinskih i zdravstvenih radnika ima 110 osoba. Od početka pandemije koronavirusa u BiH u istom sektoru zaposleno je 17 osoba.

U Zeničko-dobojskoj županiji nezaposlenih medicinskih i zdravstvenih zanimanja sa srednjom stručnom spremom je više od 1.300, a sa visokom stručnom spremom 226. Za sedam mjeseci pandemije zaposleno je 410 osoba u ZDŽ.

Najmnogoljudnija županijia u Federaciji BiH – Tuzlanska, broji čak 2.400 nezaposlenih u medicinsko – zdravstvenom sektoru. Onih koji su bez posla s Visokom stručnom spremom je 245. Od ožujka do rujna u Tuzlanskoj županiji zaposleno je 156 osoba iz ove oblasti.

Bosansko-podrinjska županija ima 86 osoba na evidenciji nezaposlenih u zdravstvu, dok je od ožujka do listopada u zdravstvenom sektoru zaposleno 16 osoba.

Hercegovačko-neretvanska županija zaključno sa 28. listopadom na evidenciji nezaposlenih iz medicinske oblasti ima 26 osoba sa VSS i 688 sa SSS. Zaposlenih u ovom sektoru u HNŽ-u je više od 250, ali iz Zavoda za zapošljavanje ističu da ne znači, da su se zaposlene osobe, zaposlile baš u zdravstvenom sektoru.

Zavod za zapošljavanje Hercegbosanske županije u svojoj evidenciji ima 63 nezaposlene osobe medicinske struke. Dok onih zaposlenih je 23 u ovoj županiji, javlja N1.

U Županiji Sarajevo zdravstvenih i medicinskih radnika koji su na birou sa SSS je 668, sa višom školskom spremom je 14 osoba, a nezaposlenih sa VSS je 802. U razdoblju od ožujka do listopada u Županiji Sarajevo više od 500 osoba je pronašlo posao u medicinskom sektoru.

Županija Zapadnohercegovačka na evidenciji nezaposlenih zaključno s 29. listopada 2020. godine bilježi 199 osoba medicinske struke. S druge strane u prvih osam mjeseci pandemije ova županija je zaposlila 53 osobe medicinske struke.

Nezaposlenih medicinskih i zdravstvenih radnika u Srednjobosanskoj županiji zaključno s listopadom 2020. godine sa SSS bilo je 1.005, a onih s VSS samo 5 osoba. U vrijeme pandemije u SBŽ-u je zaposleno 36 osoba u zdravstvu.

Četvrta županija u Federaciji po broju stanovnika i prva po veličini i druga po površini Unsko-sanska županija dokumentirala je 229 nezaposlenih u zdravstvu sa VSS, sa višom školskom spremom 22, a najviše je onih sa SSS 1.043. Posljednji službeni podaci Zavoda za zapošljavanje USŽ pokazuju da je zaposleno 30 osoba u zdravstvu.

Na zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta trenutno je 114 medicinskih sestara i tehničara. Osoba koje imaju završenu visoku stručnu spremu je 36. Posljednji podaci s biroa Distrikta prikazuju da je u vrijeme pandemije u zdravstvu zaposleno 26 osoba.

Republika Srpska na evidenciji nezaposlenih u zdravstvu ima 1.604 osobe sa SSS, 64 osobe sa visokom školskom spremom, onih najobrazovanijih i nezaposlenih u ovoj oblasti je 465. Od početka pandemije do danas u zdravstvu Republike Srpske zaposlene su 702 osobe.

Ukupno u svim županijama Federacije Bosne i Hercegovine nezaposlenih medicinskih i zdravstvenih radnika je čak 10.645, dok je onih zaposlenih u vrijeme pandemije mnogo manje 1.060 u FBiH.

Kada zbrojimo brojke u oba enitetu i Brčko distriktu u BiH dobijemo broj od čak 12.928 onih koji čekaju na birou kako bi se zaposlili u zdravstvenim institucijama BiH. S druge strane zdravstvene ustanove Bosne i Hercegovine u razdoblju kada je stigao koronavirus u BiH do danas zaposlile su samo 1.788 medicinskih i zdravstvenih radnika, zaključuje N1.

jabuka.tv/N1