UDRUGA OSOBA OBOLJELIH

    OD ŠEĆERNE BOLESTI

           KRUG LIVNO

Zelena tržnica P-6 Livno

 

Predmet:  Poziv svim sportskim, plesnim, kulturnim i drugim klubovima i udrugama koje rade s djecom u HBŽ-u.

Poštovani treneri, voditelji plesnih i kulturnih klubova i udruga i dr.

Pozivamo Vas da prisustvujete edukaciji o dijabetesu tip 1 jedan 30.4.2021. godine u hotelu B&M u Livnu.

Na području HBŽ-a do 18 godina starosti ima dvadeset šestero djece oboljelih od dijabetesa tip1.

Nažalost u današnje vrijeme suočeni smo s porastom broja sve mlađe populacije  oboljele od Dijabetes melitus tip 1 ( inzulin ovisan cijeli život ) a informacija o ovoj opakoj i podmukloj bolesti u javnosti je vrlo malo. U dosadašnjem radu susreli smo se s činjenicama da i medicinski djelatnici ne razlikuju dijabetes  tip1 i tip 2 , a da o drugim zvanjima onda i ne govorimo.

Naš glavni cilj je edukacija svih obrazovnih, odgojnih djelatnika, trenera, voditelja plesnih i kulturnih klubova i udruga u našoj županiji koji rade s djecom a prvenstveno s najmlađim naraštajima.

Osnovni simptomi dijabetesa ili šećerne bolesti su učestalo mokrenje, žeđ i gubitak tjelesne težine. Ako kroz ovu edukaciju uspijemo barem jedno dijete spasiti od težih oblika šećerne bolesti prvenstveno KETOACIDOZE prije samog otkrivanja bolesti ili nakon otkrivanja bolesti  teškog oblika HIPOGLIKEMIJE-(šećerne kome),kao da smo spasili svijet. I sami znamo da je dijabetes tip 1 bolest za cijeli život te smo kao društvo svi odgovorni pomoći toj djeci jer je najvažniji start da dijete prihvati svoju bolest a okolina da mu što više pomogne.  Prepoznavanjem simptoma dijabetesa napravili smo više od pola puta u sprečavanju težih oblika bolesti a pravovremenim otkrivanjem smo omogućili da dijete što ranije krene u borbu s dijabetesom.

Svim prisutnima koji se odazovu edukaciji biti će podijeljeni priručnici od dijabetesu  te plakati HIPERGLIKEMIJE I HIPOGLIKEMIJE.

Molimo Vas da nam do 25.4.2021. godine odgovorite u pismenoj formi na e-mail ili redovnom poštom koliko je zainteresiranih vaših djelatnika za edukaciju zbog osiguravanja termina ( u slučaju većeg odziva biti će podijeljena na više grupa isti dan ) sukladno epidemiološkim mjerama u našoj županiji.

Kontakt telefon 0038763 464 210 – Goran Karaula

e-mail krug.udrugalivno@gmail.com

 

 

 Predsjednik udruge

 Goran Karaula