Tjelesna aktivnost, odnosno tjelesno vježbanje, za dijete u dobi od 4 do 12 godina predstavlja jedan od najznačajnijih poticaja rasta i razvoja. Uz intenzivan rast i razvoj, kroz koji prolaze djeca te dobi, obilježja tog životnog razdoblja jesu aktivnosti poput hodanja, trčanja, skakanja, bacanja, penjanja, puzanja, kotrljanja i druge. Te se aktivnosti nerijetko identificiraju s osnovnim oblicima kretanja. Razvoj tih oblika kretanja ne odvija se ravnomjerno nego postupno, u igri. Međutim, svi ciljevi i zadaće tjelesne i zdravstvene kulture ne mogu se ostvariti isključivo igrom; nužni su i drugi sadržaji, osobito oni utilitarnoga karaktera, no i njih treba provoditi tako da djeci vježbanje bude ugoda, zabava i igra, a ne mučna obveza.

Dokazano je da se motoričkim razvojem potiče i emocionalni, socijalni i intelektualni razvoj djece. Nedostatak igre i mogućnosti za sudjelovanje u različitim motoričkim aktivnostima može usporiti fizički i mentalni razvoj djece. Roditelji su, čak i poneki pedagozi, vrlo često u zabludi kada misle da će djeca svoje motoričke potencijale razviti sama od sebe. Stoga je potrebno organizirati adekvatne programe tjelesnog vježbanja za svu djecu.

U želji da se doprinese rješavanju toga problema Univerzalne športska škola ima program koji će djeci, bez obzira na njihove sposobnosti, omogućiti razvoj, prije svega njihovih motoričnih, a potom i emocionalnih, psiholoških i socijalnih potencijala. Program univerzalne športske škole za djecu od 4 do 12 godina i sve aktivnosti vezane za njegovu realizaciju u funkciji su cjelokupnog razvoja djeteta (tjelesnoga, kreativnoga, emotivnoga i kognitivnoga). Program nije usmjeren na stvaranje vrhunskih športaša, već na poticanje optimalnog razvoja motoričkih potencijala djece u dobi od 6 do 12 godina. Ipak, potrebno je istaknuti kako upravo Univerzalna športska škola predstavlja temelj za stvaranje budućih vrhunskih športaša. Motorički sadržaji izabrani su u skladu s mogućnostima djece te dobi. Treninzi se dva puta tjedno odvijaju u školskim dvoranama i traju 60 minuta.

Za sve potrebne informacije kontaktirajte nas na broj 063 427 805.

Univerzalna sportska škola Tomislavgrad