Pokrenuta je procedura za dodjelu koncesije za izgradnju crpne hidroelektrane (CHE) Vrilo 66 MW na rijeci Šujici, općina Tomislavgrad. Naime, Vlada Federacije BiH ovlastila je Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije da u svojstvu koncesionara vodi pregovore i postupak dodjele koncesije s koncesijskim gospodarskim društvom Javno poduzeće Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar za izgradnju hidroenergetskog objekta na spomenutoj hidroelektrani, piše Večernji list BiH.

Inače, u svrhu dugoročnog osiguranja električne energije, a u cilju zadovoljenja osobne potrošnje, osiguranja pozicije FBiH na regionalnom tržištu električne energije te u cilju deblokade investicijskog zastoja u energetskom sektoru, Vlada FBiH je ranije, s više odluka, proglasila javni interes za izgradnju elektroenergetskih objekata, medu kojima je i CHE Vrilo na rijeci Šujici.

Ovim aktima Vlade FBiH zaduženo je JP EP HZ HB kao nositelj pripreme i izgradnje CHE Vrilo i na obvezu poduzimanja aktivnosti na pribavljanju koncesije. Sukladno činjenici da se radi o projektu od javnog interesa, JP EP HZ HB je u svojim razvojnim programima proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora za razdoblje 2006. – 2009. uvrstio i crpnu hidroelektranu Vrilo kao projekt kontinuiteta izgradnje nakon HE Peć Mlini i HE Mostarsko blato, a projekt su, osim Vlade Federacije BiH, podržale i lokalne zajednice (općina Tomislavgrad), Hercegbosanske županije i Vijeća ministara BiH.

Odobrenjem kreditnih i grant sredstava za projekt CHE Vrilo, Savezna Republika Njemačka prepoznala je značaj projekta CHE Vrilo ne samo za JP Elektroprivredu HZ HB već i za BiH, zbog čega je realiziranjem kapitalnih projekata Vlada Njemačke otpisala dug Bosni i Hercegovini u iznosu od 20 milijuna eura. Njemačka razvojna banka KfW ovom društvu odobrila je kredit u iznosu od 100 milijuna eura za izgradnju CHE Vrilo.

Usvojeno rješenje CHE Vrilo sastoji se od izgradnje: gornjeg bazena korisnog volumena 1,8 mil. m3 koji se ostvaruje izgradnjom betonske brane oko 400 m nizvodno od mosta kojim cesta Posušje – Tomislavgrad prelazi tok Šujice, zatim ulazne građevine dovodnog tunela, dovodnog tunela dužine 5207 m i promjera 4,6 m, vodne i zasunske komore, tlačnog cjevovoda dužine 450 m i promjera 3,8 m. Uz to, planirana je gradnja strojare s izlaznim tunelom i izlaznom građevinom te platoom i rasklopištem, donjeg bazena korisnog volumena od 1,9 mil. m3 koji se ostvaruje izgradnjom te brane oko 1,4 km nizvodno od strojare i betonske brane kod izvora Ričina.

vecernji.ba