Udruga za edukaciju i razvoj “NOVI ŽIVOT” Tomislavgrad (bivša udruga dijabetičara) organizira radionice na temu “Digitalna pismenost”.

Edukacija pod nazivom “Digitalna pismenost” održat će se tijekom nekoliko radionica, a u njima će moći sudjelovati osnovnoškolci te svi oni koji su na evidenciji zavoda za zapošljavanje, slaboga socijalnoga stanja, nezaposleni i drugi.

Kroz ovaj projekt unaprijedit će se se znanje o digitalnoj pismenosti i to prezentiranjem primjenjenosti slobodnih i otvorenih računalnih sustava, seminare, radionice, webinare, itd.

Zbog brzog razvoja informacijske tehnologije (IT-a), na koje se uvelike oslanja moderno gospodarstvo, dogodio se velik nesrazmjer između danas osnovnih poslovnih vještina i vještina koje su osobe usvojile kroz formalnu naobrazbu. Taj nesrazmjer zbog nedostupnosti edukacije još više se produbio kod socijalno marginaliziranih skupina kao što su osobe s invaliditetom, dugotrajno nezaposleni, itd.

Marginalizirane skupine nailaze na više prepreka koje ih sprječavaju u stjecanju znanja osnovne digitalne pismenosti. Pristup osnovnoj digitalnoj edukaciji još uvijek nije omogućen širem sloju ljudi, i to predstavlja prepreku kompjuterizaciji i tehnološkom napretku društva. Današnje društvo je obilježeno naglim rastom te razvojem informacijskih tehnologija što je rezultiralo velikom ovisnošću društva u širem smislu, o znanju i kompetencijama pojedinaca u IT području. Za većinu poslova koji se nude na tržištu rada, osnovna računalna pismenost je preduvjet i time i osnovna računalna pismenost postaje sve više dio temeljnoga modernog društva.

Digitalne vještine i medijska pismenost igraju veliku ulogu u zapošavanju i jednakome/ravnopravnom društvenom sudjelovanju.

Radionice će voditi stručnjaci iz područja iT tehnologije, a raspored i vrijeme održavanja bit će naknadno objavljeni u medijima.

Organizatori