Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostar  utvrdila i u po žurnom postupku Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji.

Razvojačenim se braniteljem, u smislu ovog zakona, smatra pripadnik Armije Republike BiH, Hrvatskog vijeća obrane i policije mjerodavnog tijela unutarnjih poslova koji je sudjelovao u pripremama za obranu ili u obrani BiH od 18.9.1991. do 22.4.1996. godine minimalno godinu dana kao i osoba koja je, u istom razdoblju kao maloljetna, dobrovoljno stupila u Oružane snage.

Razvojačeni branitelji i članovi njihovih obitelji mogu ostvariti više prava na osnovu ovog zakona. Riječ je o pravima na zdravstvenu zaštitu, liječenje u inozemstvu  banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih i besplatno liječenje PTSP-a. Takođe su osigurani povoljniji uslovi i prioritet pri zapošljavanju, pomoć u slučaju smrti, novčana egzistencijalna naknada, prijevremeno povoljnije umirovljenje i duži godišnji odmor po osnovu učešća u Oružanim snagama.

Egzistencijalnom novčanom naknadom bit će obuhvaćeni razvojačeni branitelji koji imaju 57 godina i stariji, koji su najmanje jednu godinu sudjelovali u Oružanim snagama, najmanje jednu godinu na zavodu za nezaposlene i koji nemaju nikakvih drugih prihoda.

Među pravima su i stambeno zbrinjavanje, subvencija plaćanja naknada za pogodnost, za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i za uređenje građevinskog zemljišta. Tu su i dodjela sredstava za održivi povratak, besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda, električna energija, gas), prednost pri smještaju u umirovljeničke domove i gerontološke centre, osiguranje povoljnijih uvjeta školovanja, izdavanje identifikacijske kartice razvojačeng branitelja te besplatna pravna pomoć.

Uz ova prava, propisana je i javna objava jedinstvenog registra branitelja i korisnika prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida rata.

Federalno ministarstvo finansija danas je zaduženo da, s ciljem osiguranja sredstava za provođenje Zakona, u najkraćem roku pripremi rebalans budžeta FBiH za 2019. godinu kako bi i on bio upućen Parlamentu FBiH po žurnoj proceduri.

Kako je predviđeno, primjena ovoga Zakona počinje 1.7.2019. godine, uz istovremen prestanak važenja Sporazuma postignutog između Vlade FBiH i braniteljskih udurga o dostignutoj razini sredstava u proračunu FBiH na poziciji resornog ministarstva namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva braniteljskih kategorija.

Vlada je danas zadužila rukovoditelje federalnih tijela da povuku naloge za isplatu po osnovu tužbi zaposlenika.

 

BHRT/Tomislavcity