Video “Malo leta iznad Duvanjskog polja i Liba” ovih dana snimio je gospodin Goran Majić koji nam je ujedno i proslijedio ovaj zapis. Hvala mu!

Uz video evo i nekoliko redaka o ovoj našoj planinskoj ljepotici, uresu Duvanjskoga polja.

Planina Lib je srednje visoka planina koja se uzdiže na jugoistoku Duvanjskog polja, jugoistočno od Tomislavgrada.

Najviši vrhovi planine su Svinjar (1481 m) i Smiljevača (1429 m).

Lib se završava visoravni imenom Kovačevac. Sjeveroistočnu granicu planine čini 7 kilometara dugi klanac zvan Grla, koji odvaja Lib planinu od Vran-planine.

Planina je dosta krševita i ne baš bogata vodom, iako ima dosta padalina (i snijega), a jedino područje iznad sela Kongora na Libu bogato je izvorima. Poznata vrela su Kosovac i Klišac, koja stvaraju male potočiće, koji u ljetnim mjesecima obično presuše.

Planina Lib je značajna za povijest ovoga kraja, ne samo Tomislavgrada nego i šire. Po nekim spisima još prije nove ere, utvrdu (Delminium) na Libu imalo je ilirsko pleme Delmati (Dalmati), a u Ljetopisu popa Dukljanina i knjizi Kraljevstvo Hrvata, zabilježeno je da je na ovom području ispod planine Liba ili pak na samoj planini, održan Prvi svehrvatski sabor 753.god.

Osim toponima Lib, narod koristi i Hlib. Negdje u ovome kraju, u jednoj varijanti Ljetopisa popa Dukljanina, spominje se planina Hlivaj (Hilivaj – Hliv – Liv) pa bi se moglo pretpostaviti kako se radi o istoj lokaciji.

Petar Šimunović, u svojem članku Toponimija otoka Brača (Brački zbornik 10, Supetar, 1972., str. 195, 277.) navodi kako se toponim Hib, Hrij (=Hrib) odnosi na ‘hrbat’. Govoreći tamo o bračkim toponimima piše kako se u 15. st. na Braču spominje toponim Slib, Žlib, Žib, u blizini kojega je Dragonjin kuk pod kojim je špilja. Na kraju dodaje kako se u slične toponime ubraja i planina Hlib ili Lib, značajan prostorni reper na jugoistoku Duvanjskog polja.

Lib često zovu i Smiljevačom prema najvišem vrhu na zapadnom dijelu planine, koji je prvi vidljiv i najizraženiji od Duvanjskog polja i Tomislavgrada.

 

 

Tomislavcity/dinarskogorje.com

Video: Goran Majić