Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je danas koeficijent 1,0 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade za razvojačene branitelje i članove njihovih obitelji za drugi kvartal (travanj – lipanj) 2021. godine.

Za provedbu takve odluke u proračunu je za ovu godinu osiguran iznos od 45.000.000 KM.

Izmjena Uredbe o nabavci automobila za ratne vojne invalide

Vlada FBiH izmijenila je Uredbu o osiguranju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100 posto prve grupe, a izmjena se odnosi na to da motori tih automobila moraju imati obim od minimalno 1.300 cm3.

Razlozi za izmjenu sadržani su u zahtjevu Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara FBiH od 5. travnja 2021. godine, koji se prije svega  odnosi na osiguranje transparentnosti, jednak i nediskriminirajući tretman prema svim kandidatima/ponuđačima u provođenju postupka javne nabavke, te kako bi što veći broj njih ispunio uvjete za sudjelovanje u postupku javne nabavke.

Samim tim bi i krajnji korisnici (ratni vojni invalidi 100 posto prve grupe) dobili što kvalitetniji putnički automobil. Također, cilj je i povećanje i osiguranja pravične i aktivne konkurencije na tržištu, čime bi se i smanjila mogućnost žalbenih postupaka, što se i događalo proteklih godina.

Prihvaćena sedmogodišnja Strategija zapošljavanja u FBiH

Vlada FBiH prihvatila je i Parlamentu FBiH na razmatranje i konačno usvajanje uputila Strategiju zapošljavanja u Federaciji BiH za razdoblje od 2021. do 2027. godine, koja je rezultat rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Međunarodne organizacije rada, te drugih mjerodavnih institucija.

Izrada Strategije je, inače, jedna od aktivnosti predviđenih ovogodišnjim Planom rada Vlade FBiH.

Dokument sadrži četiri strateška cilja i više ključnih ishoda kojima će se težiti s ciljem promoviranja punog, produktivnog i slobodno izabranog zaposlenja.

Plan je povećati zaposlenost i unaprijediti usklađenost vještina sa zahtjevima tržišta rada, promovirati kapacitet poduzeća u privatnom sektoru za otvaranje formalnih radnih mjesta, osigurati uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz efektivnije aktivne politike tržišta rada, te osnažiti upravljanje tržištem rada i povećati kapacitete za provođenje politike, navodi se među ostalim u priopćenju Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.