Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj je sjednici donijela Odluku o davanju suglasnosti na Dokument okvirnoga Proračuna HBŽ-a za razdoblje 2020.–2022. godina. Ključni cilj DOP-a je postaviti makroekonomske, fiskalne i razvojne politike u središte procesa planiranja i izrade proračuna imajući u vidu da je godišnji ororačun jedan od temeljnih instrumenata kojima će se realizirati ekonomski i socijalni prioriteti Vlade.  Osnova za izradu DOP-a za razdoblje 2020.-2022. godina bile su smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2020.-2022. godine, makroekonomske projekcije i pretpostavke za slijedeće srednjoročno razdoblje, kao i prioriteti Vlade Hercegbosanske županije i ciljevi fiskalne politike, a imajući u vidu financijski okvir raspoloživih sredstava. Procjenjuje se da će Hercegbosanska županija u 2020. godini imati na raspolaganju ukupno 82.120.120,00 KM što je blago povećanje od 0,34% u odnosu na tekuću godinu. Očekuje se da će prihodi županije porasti na 83.390.000,00 KM u 2021. godini i 85.070.000,00 KM u 2020. godini.

U daljnjem dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u iznosu od 1.000.000,00 KM. Svrha programa je nastaviti započete i otvoriti nove procese u poljoprivrednom sektoru s ciljem ostvarivanja: povećanje obujma poljoprivredne proizvodnje, zadovoljavanje potreba domaćega tržišta vlastitim proizvodima, opskrba prehrambene industrije sirovinama i stabilizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda. Donesen je zaključak, nakon temeljite rasprave i analize, da Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u ovaj Program ugradi sve usvojene prijedloge ministara na sjednici Vlade.

Također, Vlada je donijela Odluku kojom se daje suglasnost na prijedlog izmjena Odluke o osnivanju posebnih lovišta na području Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 80/12) u dijelu koji se odnosi na granice posebnoga lovišta „HRBLJINA-KUJAČA“ na način da se iz predmetnog lovišta izuzme koncesijski prostor koji je planiran za izgradnju vjetroparka ŠKADIMOVAC u Glamoču.

Vlada HBŽ-a