Vlada HBŽ-a donijela je Plan prijema vježbenika visoke stručne spremeza 2018./2019. godinu. Sukladno ovom Planu Vlada putem Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih planira u ovoj 2018./2019. godini u tijela državne službe Hercegbosanske županije primiti ukupno 60 vježbenika s visokom stručnom spremom radi obavljanja vježbeničkog staža. Sredstva za prijem vježbenika osigurana su u županijskom proračunu.

Na ovoj sjednici, koja je održana 7. lipnja dana je suglasnosti na Plan i program zaštite,
izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih županijskih cesta 2018. godine Uprave za ceste Hercegbosanske županije od 23. svibnja 2018. godine. Prema ovom Planu i programu u cestovnu infrastrukturu u 2018. godini u Hercegbosanskoj županiji bit će uloženo ukupno 3.755.000,00 KM

Vlada je, nakon razmatranja, donijela i Zaključak kojim je dala negativno mišljenje na nacrt Protokola o osnivanju i radu nacionalnog ureda stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj – SWGRRD u Bosni i Hercegovini.

Donesena je i Odluka o preraspodjeli sredstava Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu između proračunsih korisnika u svrhu izmirenja obveza po osnovu jubilarnih nagrada iz 2017. godine djelatnicima osnovnih i srednjih škola s područja Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 119.013,00 KM.

Na ovoj sjednici odobrena je i financijska potpora Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sveta Ana Lištani u iznosu od 3.000,00 KM.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u svrhu jednokratne pomoći osobama u stanju potrebe u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM

Tvrtki „Atilium Hydro Energy“ d.o.o. Livno  odobrena su pak detaljna geomehanička i geološka istraživanja tla na istražnom prostoru tomislavgradske  općine Tomislavgrad, a u svrhu izgradnje reverzibilne hidroelektrane.

Temeljem donesene Odluke Vlada je dala suglasnost Ministarstvu gospodarstva za
raspisivanje Oglasa za izbor i imenovanje člana Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije.

 

Vlada HBŽ/Tomislavcity