Na današnjoj 14. sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o davanju
suglasnosti Ministarstvu gospodarstva na Program poticaja gospodarstvu (obrtništvu i
malom i srednjem poduzetništvu) u cilju ublažavanja štete izazvane pandemijom koronavirusa u iznosu od 800.000,00 KM. Svrha ovog Programa je pružiti djelomičnu pomoć djelatnostima kojima je rad bio u potpunosti zabranjen naredbama Kriznog stožera
Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ-a, naredbama Stožera civilne
zaštite HBŽ-a ili naredbama Federalnog stožera civilne zaštite u vrijeme proglašenja stanja
nesreće izazvane pojavom koronavirusa, navodi se u priopćenju Vlade Hercegbosanske županije.

Donesena je Odluka o osnivanju radnog tijela koje će izvršiti reviziju dodijeljenih koncesija,
koncesijskih postupaka i postupaka u tijeku, kao i svih onih akata Vlade Hercegbosanske
županije, drugih tijela, pravnih i fizičkih osoba sudionika koncesijskih postupaka (koncesora, koncesionara, povjerenstva za koncesije i drugih).

Nakon razmatranja nacrta, Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici utvrdila je
prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu Hercegbosanske
županije koji će biti upućen u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.
Razlog za donošenje ovih izmjena i dopuna Zakona nalazi se u potrebi daljnje harmonizacije propisa o oružju i streljivu na području Hercegbosanske županije.
Donošenjem Odluke Vlada Hercegbosanske županije dala je suglasnost na provedbu
Programa razvoja malog gospodarstva uputem subvencije kamate u 2021. godini. Svrha Programa je doprinijeti ostvarenju strateškog cilja „Konkurentno gospodarstvo kroz intenziviranje proizvodnje i povećanje zaposlenosti“, definiranog Strategijom razvoja HBŽ-a za razdoblje 2016.-2020, putem povoljnijeg financiranja sektora malog gospodarstva kroz subvenciju kamata na poduzetničke kredite.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa, Vlada je donijela Odluku
o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava „Obrazovanje od značaja za
županiju“ za 2021. godinu. Sredstva za ovu namjenu u iznosu od 550.000,00 KM za 2021.
godinu transferirat će se na sljedeći način:
1. 8.000,00 KM mjesečno za jedanaest mjeseci 2021. godine (razdoblje siječanj 2021.
godine – studeni 2021. godine) i 12.000,00 KM za mjesec prosinac 2021. godine Sveučilištu u Mostaru za financiranje digitalizacije odgojno obrazovnog sustava u Hercegbosanskoj županiji odnosno ukupno 100.000,00 KM za 2021. godinu,

2. 24.000,00 KM mjesečno za jedanaest mjeseci 2021. godine (razdoblje siječanj
2021. godine – studeni 2021. godine) i 15.500,00 KM za mjesec prosinac 2021. godine za
sufinanciranje Sveučilišta u Mostaru, odnosno ukupno 279.500,00 KM za 2021. godinu

3. 8.000,00 KM mjesečno za jedanaest mjeseci 2021. godine (razdoblje siječanj 2021.
godine – studeni 2021. godine) i 5.500,00 KM za mjesec prosinac 2021. godine za
sufinanciranje Studentskog centra u Mostaru, odnosno ukupno 93.500,00 KM za 2021.
godinu

4. 6.000,00 KM mjesečno za jedanaest mjeseci 2021. godine (razdoblje siječanj 2021.
godine – studeni 2021. godine) i 11.000,00 KM za mjesec prosinac 2021. godine za
sufinanciranje Zavoda za odgoj i obrazovanje, odnosno ukupno 77.000,00 KM za 2021.
godinu.

Također, razmatrano i primljeno k znanju Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje
Hercegbosanske županije za 2020. godinu koje će biti upućeno u daljnju skupštinsku
proceduru. Usporedo s tim doneseno je Rješenje o razrješenju ravnatelja Zavoda za
zdravstveno osiguranje, Rješenje o privremenom imenovanju ravnatelja Zavoda za
zdravstveno osiguranje kao i Odluka o odobravanju raspisivanja javnog natječaja za izbor
ravnatelja Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.

Nakon razmatranja Prijedloga donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Plan i program
zaštite, održavanja, sanacije i rekonstrukcije javnih cesta u 2021. godini. Ukupno ulaganje
(tekuće i investicijsko) u cestovnu infrastrukturu u 2021. godini uravnoteženo je s planiranim prihodima i iznosi 4.255.422,00 KM.
U dijelu sjednice Vlada je donijela Zaključak o usvajanju Programa Javnih investicija
Hercegbosanske županije 2022.-2024. godine.

Razmatrano je i Izvješće o radu Županijskog javnog pravobraniteljstva za 2020. godinu koje će biti upućeno na daljnje postupanje u Skupštini Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela i Rješenje kojim se imenuju članovi privremenoga Žalbenog vijeća Vlade Hercegbosanske županije na mandatni period od 6 mjeseci.

Vlada HBŽ-a