Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, povodom 1. ožujka – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, obavještava da, u skladu sa Zakonom o proglašenju 1. ožujka Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list RBiH”, broj: 9/95), državni organi, poduzeća i druge pravne osobe ne rade.

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine – 1. ožujak obilježava se jedan dan i to na dan samog praznika, priopćeno je iz ovog ministarstva.