Federalna vlada donijela je Odluku o pristupanju postupku dodjele koncesije za izgradnju pumpne hidroelektrane (PHE) Vrilo, snage 66 MW, na rijeci Šujici u općini Tomislavgrad.

Postupak se provodi po osnovu samoinicijativne ponude ponuđača Javnog preduzeća Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, u skladu sa Zakonom o koncesijama i Pravilima o postupku dodjele koncesija.

Sastavni dio odluke je rješenje Općinskog vijeća Tomislavgrad kojim je data prethodna suglasnost za dodjelu ove koncesije. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je ovlašteno da u svojstvu koncesora vodi pregovore i postupak dodjele koncesije s koncesionarom Elektroprivredom HZ HB d.d. Mostar.

Proizvodni elektroenergetski objekt PHE Vrilo tretiran je kao prioritetni objekt od javnog interesa, pa su za njegovu izgradnju odobrena kreditna sredstava od strane Njemačke razvojne banke (KfW) JP EP HZHB u iznosu od 100 milijuna eura.

Bljesak.info

Foto: Naša baština