Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva financija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o pozajmici između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt hitne podrške na pojavu Covida – 19 u BiH, vrijedan 20 milijuna američkih dolara. Ovo je novi financijski instrument na hitnoj osnovi, koji će omogućiti širok dijapazon podrške, uključujući napore na jačanju praćenja bolesti, podsticanje intervencija u javnom zdravstvu i rad sa privatnim sektorom na reduciranju utjecaja na ekonomiju. Riječ je o podršci oblastima koje, između ostalog, uključuju medicinski materijal i opremu, komplete za testiranje, bolničku opremu, gradnju zdravstvenih objekata za hitnu medicinsku pomoć, uklanjanje medicinskog otpada, kao i podršci socijalnim primanjima.

Novac iz IPA 2018 – 2020 preusmjeriti za odgovor na Covid-19 i migracije

Vijeće ministara dalo je suglasnost za preusmjeravanje sredstava iz državnih programa IPA 2018, IPA 2019 i IPA 2020 za Bosnu i Hercegovinu za potrebe odgovora na Covid – 19 i za migrantsku krizu, kako je to predložila Delegacija EU u Bosni i Hercegovini. Direkcija za europske integracije, odnosno državni koordinator za IPA-u II odmah će izvijestiti Delegaciju EU u Bosni i Hercegovini o prihvatanju predloženih preusmjeravanja IPA-e 2018, 2019 i 2020 kao pomoć za odgovor na Covid – 19, te za migrantsku krizu. Iz IPA-e 2018 nisu iskorištena dva milijuna eura, koja se mogu preusmjeriti za ugovor sa Agencijom za medicinska sredstva i opremu UN za odgovor na Covid – 19, dok će 10 milijuna eura biti preusmjereno za podršku migraciji. Istovremeno će iz IPA-e 2019 i 2020 biti osigurano 14 milijuna eura za podršku malim i srednjim poduzećima, a oblast trgovine biće podržana sa četiri milijuna eura. Za 18 milijuna eura biće povećan iznos za Opći instrument za europske integracije koji se može koristiti za hitnu podršku za Covid – 19. Na ovaj način se omogućava Bosni i Hercegovini da sredstva budu brzo dostupna za odgovor na epidemiju Covida – 19, te za migracije.

vecernji.ba