Zaleđena rijeka

Mraz stegne gole grane
Ledeno inje kiti šafrane
Usnule mrke njive i strnjine
Prekrile ih meke pahulje

Arija je suha ko kadifa
Poljana zakopčala svoja njedra
Stope u snijegu nekamo vode
Do zaleđene rijeke
Studene vode

Titra u zraku vidljiva čežnja
Roje se meke, pahulje bijele
Padaju na crvene krovove.

Selom zavlada bijeli san
Samo purpurni dim ostavlja trag
Presječe bijelu zimsku idilu
Na krovove posu sivu prašinu

Milan Bojkić/Tomislavcity