Među mnoštvom iznesenih inicijativa i izaslaničkih pitanja prije početka današnje 7. redovite sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH našle su se i dvije inicijative predsjedatelja ovog doma Tomislava Martinovića.

Imajući u vidi činjenicu da još uvijek traje pandemija coronavirusa Covid-19. te da nas uskoro očekuje epidemija sezonske gripe, prva se odnosi na cijepljenje protiv sezonske gripe, a upućena je Federalnom ministarstvu zdravstva i Vladi Federacije BiH.

„Tražimo da se u što kraćem roku, najkasnije do 10. ovog mjeseca, dostavi plan cijepljenja protiv sezonske gripe u Federaciji BiH , s podatcima koliko osoba se planira cijepiti,  kojoj kategoriji stanovništva pripadaju te koliko je cjepiva nabavljeno“, kazao je uz ostalo Martinović.

Druga inicijativa koju je uputio odnosila se na posljedice pandemije koronavirusa Covid-19. na dvije gospodarske grane koje su među najviše pogođenim, turizam i linijski prijevoz.

„S obzirom da niti jedna od njih dobila dovoljno sredstava potpore u saniranju posljedica od Covid-a 19., tražim od Vlade Federacije BiH da dostavi plan mjera za ublažavanje posljedica epidemije koronavirusa u oblasti turizma i linijskog prijevoza koje su bez sumnje među najviše pogođenim u pandemiji koronovirusa“, istaknuo je Martinović.