Danas, 08.11.2018 je završena IV. Međunarodna Konferencija Parkova Dinarida, koja je održana u Budvi, a počela je u utorak 06.11.2018 godine. Parkovi Dinarida su ove godine pokrenuli prvi Program grantova za zaštićena područja, u okviru kojeg je odobreno deset regionalnih i nacionalnih projekata.

Program je pokrenut u cilju unapređenja suradnje između zaštićenih područja i predstavnika lokalnih zajednica na principima odgovornosti, transparentnosti i aktivnog učešća lokalnog stanovništva. Sredstva su dodijeljena kroz regionalni Program “Zaštićena područja za prirodu i ljude” koje sprovodi WWF Adria u suradnji sa Parkovima Dinarida i drugim partnerima u regiji, a finansira Švedska razvojna agencija SIDA.

Projekt “Feel, taste and meet Blidinje” realizirao je JP Park prirode Blidinje, zajedno sa partnerom – udruženjem Visit Blidinje. Projekt je započeo sa realizacijom u svibnju 2018 godine. Lokalni stanovnici Parka prirode Blidinje kao primarna i najosjetljivija skupina projekta će uživati izravnu korist, te će ovaj korak doprinjeti unapređenju procesa proizvodnje kao i marketničke promocije blidinjskih proizvoda, stoji na službenoj stranici Udruge “Visit Blidinje”