Završena je prva faza arheoloških istraživanja nalazišta na položaju gradina na brdu Lib, u općini Tomislavgrad. Naime, riječ je o nalazištu gradinskog tipa i jednom od najvažnijih i arheološki najpotentnijih nalazišta s prostora kulturne regije, na koji se opravdano ubicira i predrimski Delminij, odnosno centar – moći ili uvjetno rečeno “glavni grad” Delmatske plemenske zajednice. 

Arheološka iskopavanja podrazumijevala su otvaranje probnih sondi na više različitih položaja arheološkog nalazišta. S ciljem utvrđivanja debljine, karaktera i sačuvanosti arheoloških depozita i njihovih međusobnih relacija kako u kulturno – kronološkom smislu, tako i u smislu sagledavanja korištenja ukupnih prostornih i organizacijskih kapaciteta nalazišta. Tom prilikom prikupljena je i značajna pokretna arheološka građa koja se uglavnom odnosi na predmete svakodnevne, utilitarne namjene koje je koristilo stanovništvo koje je u različitim vremenskim razdobljima gravitiralo gradini. Također, iz odgovarajućih arheoloških depozita prikupljeni su i organski uzorci koji će biti poslani na analizu.

Zanimljiv kuriozitet svakako predstavljaju i uzorci karboniziranih žitarica prikupljeni iz prapovijesnog sloja, što ih prema tome čini najstarijim poznatim žitaricama s promatranog prostora! Sada slijedi primarna obrada prikupljenih podataka i arheološke građe, nakon čega će uslijediti njihova daljnja znanstvena obrada i valorizacija. Dok se nastavak, odnosno druga faza arheoloških iskopavanja očekuje na proljeće iduće godine. Nažalost, u novije vrijeme arheološko nalazište na brdu Lib je meta beskrupuloznih pljačkaša koji svojim divljačkim i ilegalnim aktivnostima bespovratno i trajno uništavaju vrijedne arheološke podatke. Stoga je jedan od ciljeva ovih arheoloških istraživanja i podizanje svijesti i senzibiliteta kako lokalne zajednice tako i šire javnosti za očuvanjem vlastite kulturno – povijesne baštine i identiteta.

Arheološka iskopavanja sprovedena su na inicijativu Udruge za zaštitu prirode i okoliša “Kongora” i u suradnji sa Franjevačkim muzejom Tomislavgrad i Odjelom za arheologiju Sveučilišta u Mostaru, dok su voditelji istraživanja Stipan Dilber i Tino Tomas.

Tino Tomas/Odjel za arheologiju Sveučilište u Mostaru