Pred Upravnim odjeljenjem Suda BiH za naknadu materijalne i nematerijalne štete za boravak u pritvoru i kućnom pritvoru, zabrane putovanja i narušenja ugleda, Zdenko Andabak, koji je pravomoćno oslobođen u dva predmeta za zločine počinjene na području Livna, izjavio je da je doživio šok kada je uhićen.

Andabak smatra da mu je zbog suđenja narušen ugled, uz tvrdnje da je završio tri sveučilišta, te da je bio u vojsci u Americi, kao i to da je “radio za Brisel”.

– Desetak dana nisam došao sebi – kazao je Andabak, dodavši da mu je suđenje trajalo oko tri godine.

Pored Andabaka na ovom ročištu iskaz je dala i njegova supruga Slavica Andabak, koja je uplakana govorila o posljedicama koje su suđenje i boravak njenog supruga u pritvoru imali na njihovu obitelj i maloljetnu kćerku te obitelj i prijatelje.

– Najprije šok, nevjerica, jer moj suprug nije zaslužio da bude optužen za ratne zločine. Od njega sam naučila da ljude cijenim kao ljude, a ne po vjeri. Optužnice su bile teške za obitelj, za kćerku od osam godina. Najteže nam je padao njegov boravak u pritvoru i poslije suđenje, ustajanje u tri sata ujutro za odlazak na suđenje – kazala je Slavica Andabak.

Dodala je da ona nije zaposlena, te da je dok je bio u pritvoru, odlazila u posjetu, a troškove je podmirivala muževa mirovina.

Andabak je u svjedočenju naveo da je umirovljen u rujnu 2007. godine.

Iskaz o ugledu, koji je Andabak uživao kod kolega i prijatelja, na ovom ročištu dao je i Hajrudin Peljto, pukovnik Oružanih snaga BiH, istaknuvši da mu je bilo drago kad je Andabak oslobođen, jer je smatrao da nije kriv.

Peljto je kazao kako je normalno da je uhićenje i suđenje za ratne zločine utjecalo na ugled Andabaka koji je imao u Oružanim snagama, naglasivši da i Andabak ima čin pukovnika.

– Čim se nekome sudi za ratne zločine, normalno je da mu je poljuljan ugled u mojim očima i u očima mojih kolega – rekao je Peljto.

Na ovom ročištu nalaz i mišljenje iznio je neuropsihijatar Abdulah Kučukalić, koji je, po zapovijedi Suda, pregledao Andabaka, navodeći da u potpunosti ostaje kod svog nalaza i mišljenja.

Odgovarajući na pitanja Nađe Hozić iz Pravobraniteljstva BiH, vještak je pojasnio da je sekundarni strah kod Andabaka bio prisutan tokom boravka u pritvoru i to srednjeg intenziteta 50 dana i lakog intenziteta 100 dana.

Duševna bol kod Andabaka je jakog intenziteta bila 60 dana i srednjeg intenziteta tijekom boravka u pritvoru 90 dana.

Dodao je i to da je bila blažeg intenziteta 100 dana u okviru kućnog pritvora.

Ovom ročištu prisustvovao je i vještak ekonomske struke Nedeljko Tanasković, koji nije iznosio svoj nalaz jer su se tako dogovorile stranke u postupku, a naveo je da ostaje kod svog nalaza i mišljenja.

U završnim riječima Andabakov odvjetnik Esad Fejzagić je kazao da smatra kako je u cijelosti dokazana osnovanost i visina tužbenog zahtjeva.

Fejzagić nije rekao o kojem se iznosu radi, ali je naglasio da je iznos uskladio s nalazom vještaka.

Hozić je predložila da se tužba odbija u cijelosti ili ukoliko se prihvati, da se dodijeli iznos za nematerijalnu štetu.

Ona također nije precizirala iznos.

Na pripremnom ročištu koje je održano 17. siječnja ove godine, također nije rečeno o kojem iznosu se radi, a Balkanskoj istraživačkoj mreži Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) potvrđeno je da Andabak traži iznos od oko 50.000 KM.

Andabak je u jednom predmetu oslobođen optužbi za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, te u nasilnom preseljenju srpskog stanovništva, nezakonitom zatvaranju i doprinošenju sistemu zlostavljanja na području Livna.

U odvojenom postupku je pravosnažno oslobođen optužbi za zločine počinjene u Grborezima kod Livna.

Sud će odluku po Andabakovoj tužbi donijeti naknadno.

Birn/Factor.ba