Nakon što je početkom ovog mjeseca stigao negativan odgovor Općine Drvar na zahtjev Župe sv. Josipa za izdavanjem lokacijske informacije (urbanističke dozvole) za rekonstrukciju i dogradnju višenamjenskog objekta na crkvenoj zemlji, Župa Drvar uložila je žalbu Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije u Livnu.

Na potezu Vlada HBŽ

Župa Drvar smatra da su nadležne općinske službe u ovom predmetu pogrešno i nepotpuno utvrdile činjenično stanje, povrijedile odredbe upravnog postupka i pogrešno primijenile materijalno pravo, te da u izdavanju negativnog rješenja nije odlučivala pravna struka nego viša politika.

U Župi Drvar i Banjolučkoj biskupiji se nadaju da će druga instanca, tj. resorno ministarstvo Vlade HBŽ poništiti rješenje Općine Drvar i izdati urbanističku dozvolu za rekonstrukciju i dogradnju višenamjenskog objekta u vlasništvu Župe za karitativne i druge djelatnosti, te da će tako pobijediti pravo, pravednost i vladavina zakona, a ne politikanstvo, politička trgovina i bezakonje.

Odbijanjem davanja urbanističke dozvole za rekonstrukciju objekta u vlasništvu Župe Drvar nastavlja se višegodišnja politika vjerske nesnošljivosti i samovolje koju provode općinske vlasti u Drvaru prema Katoličkoj Crkvi. Takvoj politici zasigurno je doprinijela i dosadašnja pasivnost i nezainteresiranost svih razina vlasti hrvatskog naroda u BiH da se ovaj problem riješi. Posljedica takve politike je da ni nakon 24 godine katolici Drvara nemaju svoje crkve što je najgrublje kršenje i božanskih i ljudskih zakona, počevši od Međunarodne povelje o ljudskim pravima do Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zakona u BiH.

U tom svjetlu u Župi Drvar smatraju da su čista manipulacija i „prodaja magle“ nedavne medijske izjave visokih dužnosnika drvarskog SNSD-a kako Općina Drvar ne može izdati dozvolu za izgradnju katoličke crkve budući da ona nije predviđena po još uvijek važećem regulacijskom planu iz 80-ih godina, te da iz istih razloga ne može biti izgrađen ni parohijski dom Srpske pravoslavne Crkve.

Naime, u gradskom parku u Drvaru se trenutačno gradi veliki višemetarski betonski križ u čast poginulih boraca Vojske RS koji također nije bio predviđen po regulacijskom planu iz 80-ih, ali je unatoč tomu Općina Drvar izdala sve potrebne dozvole za njegovu izgradnju.

Što se tiče nemogućnosti izgradnje parohijskog doma SPC-a u Drvaru, u Župi Drvar pretpostavljaju da je još uvijek na snazi obećanje drvarskog SNSD-a da će se zgrada društvenog doma „Partizan“ – u kojoj se trenutačno nalazi privremena katolička crkva – ustupiti na trajno korištenje SPC-u nakon što se iz nje iseli Katolička Crkva, pa da se vjerojatno iz toga razloga ništa ozbiljnije ni ne poduzima na izgradnji parohijskog doma.

Župa Drvar