Županijska bolnica “Dr.fra Mihovil Sučić” Livno raspisala je javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za nekoliko medicinskih sestara i tehničara.