Generalno govoreći, Livno konačno treba vratiti Livnjacima, osloboditi ga iz šaka korumpiranih pojedinaca koji su ga pretvorili u privatni posjed u kojemu su sebe ustoličili za gospodare života i smrti, koji su si dali za pravo odlučivati o našim životima ništa ne pitajući stanovnike.

U uredu Županijske neovisne liste, u subotu 15.2.2020., održan je sastanak na kojem se razgovaralo o aktivnostima i pripremama za lokalne izbore 2020. godine za grad Livno.

Na tom sastanku formiran je Izborni stožer koji će voditi sve aktivnosti Županijske neovisne liste vezane za predstojeće lokalne izbore.

Također, definirane su smjernice vezane uz izradu konačne verzije Izbornog programa za mandatno razdoblje 2020.-2024. te smjernice o načinu izbora kandidata za izbornu listu i kandidata za gradonačelnika.

Kako se Županijska neovisna lista zalaže za korjenite promjene u političkom životu kao i u samom načinu vođenja i upravljanja gradom Livnom tako će za ove lokalne izbore nastojati okupiti one koji dijele naše poglede na sadašnje stanje i podržavaju našu viziju u kojem pravcu ovaj grad treba ići.

Generalno govoreći, Livno konačno treba vratiti Livnjacima, osloboditi ga iz šaka korumpiranih pojedinaca koji su ga pretvorili u privatni posjed u kojemu su sebe ustoličili za gospodare života i smrti, koji su si dali za pravo odlučivati o našim životima ništa ne pitajući stanovnike.

Oduzeli su nam čak i mogućnost da imamo slobodne i poštene izbore pa je osmišljavanje načina organiziranja izbornih krađa postao najvažniji segment njihovog izbornog programa.

U Izbornom programu Županijske neovisne liste poseban naglasak je na promjeni društvene klime, političkoj odgovornosti izabranih predstavnika, potpunoj transparentnost i otvorenosti svih gradskih struktura, novom načinu djelovanja gradonačelnika i gradske administracije po uzoru na zapadnoeuropske gradove.

Prioritet svih prioriteta u programu je razvoj i poduzetništvo, rad na privlačenju investicija, dobivanju novčanih poticaja putem različitih fondova, a sve u cilju otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja.

Kod sastavljanja izborne liste za Gradsko vijeće vodit će se računa o tome da potencijalni kandidati do sada nisu aktivno sudjelovali u radu bilo kojeg političkog subjekta.

Zauzet je stav da one osobe koje su sudjelovale u kreiranju političkog okruženja u Hercegbosanskoj županiji i gradu Livnu u proteklom razdoblju, a koje nije uopće dobro, ne mogu biti na listi Županijske neovisne liste ili eventualne koalicije. Osobe koje su dio problema ne mogu biti dio rješenja. Navedeni zaključak za listu za Gradsko vijeće vrijedi i za kandidata za gradonačelnika.

Stoga i ovim putem pozivamo sve vas koji smatrate da je konačno sazrjelo vrijeme da ovaj grad postane svoj, stane na svoje noge i prodiše punim plućima, pridružite nam se.

Županijska neovisna lista